Brugerindflydelse i Grøndal MultiCenter

Her kan du læse om brugerrådet i Grøndal MultiCenter, referater af brugerrådsmøder m.m.

Brugerrådet i Grøndal MultiCenter består af repræsentanter fra forskellige idrætsforeninger i centret. Der er valg til brugerrådet hvert 3. år.

Brugerrådets opgaver

  • Bidrager til at skabe de bedst mulige rammer for brugerne af centret
  • Repræsenterer foreningernes behov og interesser
  • Beslutter, hvordan de årlige brugermidler skal prioriteres ud fra et sæt kriterier
  • Deltager i planlægningen af relevante arrangementer for centrets foreninger

Mødereferater

Referat af ekstraordinært brugerrådsmøde i Grøndal MultiCenter den 25. oktober 2023

Referat af brugerrådsmøde i Grøndal MultiCenter den 7. september 2023