Om La Fit

Et hyggeligt fitnesscenter med god atmosfære og plads til alle.

Praktiske informationer om La Fit

Vis alle

Ny i La Fit

Velkommen til La Fit.

Hjemmesiden

Hjemmesiden skulle gerne give svar på de fleste spørgsmål om La Fit Fitnesscenter, men vores personale er altid klar til at hjælpe, skulle du have spørgsmål du ikke kan finde svar på. Find kontaktoplysningerne nederst på siden.

Dagsbillet i refusion for medlemskab

Du kan købe en dagsbillet første gang du vil besøge La Fit. Hvis du, på dagen, vil købe et medlemskab, kan du få din dagsbillet i refusion ved henvendelse i Informationen.

Træningsvejledning

Som ny i La Fit anbefaler vi, at du bestiller en gratis træningsvejledning med en instruktør, når du melder dig ind, så du får en god start. En træningsvejledning kan du fx indeholde, at få lagt et program, få instruktion i brugen af maskiner eller hvordan du træner i forhold til skader og sygdom. Du tilmelder dig en træningsvejledning i Informationen ved hovedindgangen. Afbud til træningsvejledning skal ske på telefon 8220 5710.

Nøglebrik

Vær opmærksom på, at du skal købe en personlig nøglebrik til dit medlemskab for at få adgang til La Fit.  Dette gælder dog ikke dagsbilletter/prøvetimer. Nøglebrikken udleveres i Informationen.

Skabs,- omklædnings- og badefaciliteter

Vi har både dame- og herreomklædningsrum med tilhørende brusenicher og toiletter. I omklædningsrummene forefindes også skabe, hvortil din nøglebrik fungerer som nøgle til låsen på skabet, således at du kan låse dine ting inde mens du træner. Brug af skabene er på eget ansvar og skabene tømmes hver aften.

Vandflaske og håndhygiejne

Medbring altid en flaske til at drikke af, så vi undgår at drikke direkte af hanen. Husk også at rengøre/afspritte hænder ved ankomst i La Fit og jævnligt under dit ophold.

Træningsfaciliteter i La Fit

La Fit råder over forskellige træningsfaciliteter, så du kan finde en træningsform, der passer dig.

I La Fit kan du styrketræne i vores Cybex Prestige VRS styrkemaskiner, der rummer de mest gængse træningsøvelser- og bevægelser. Derudover har vi to frivægtsområder med TRX, ribber, måtter, håndvægte, vægtstænger, kettlebells, bænk- og squatrack, samt Smithstativ. Vores kredsløbsområde består af løbebånd, cykler, Concept 2 romaskiner, crosstrainer, Assault Bike og en Life Fitness trappemaskine. Derudover er du velkommen til at selvtræne i vores holdsal og bikesal når de er ledige.

Vi har også et udendørs KOMPAN træningsanlæg til fri afbenyttelse for alle.

Vi har desuden cykelsko til fri afbenyttelse i bikesalen og gratis fedtprocentmåling.

Ordensregler i La Fit

Vi beder dig om at følge vores regler, som sikrer en god træningsoplevelse for alle. Har du spørgsmål til nedenstående, står vores personale i centret altid til rådighed.

Opførsel

 • Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i fitnesscentret. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden
 • Personalets anvisninger skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion

Ansvar

 • Du træner på eget ansvar i vores fitnesscenter
 • Du er selv ansvarlig for håndteringen af træningsudstyr
 • Fitnesscentret er ikke ansvarligt for dine ejendele

Behandling af udstyr

 • Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til
 • Frivægte skal have gulvkontakt, før de slippes
 • Husk altid at rengøre maskiner og udstyr
 • Læg udstyr på plads efter brug

Beklædning

 • Du skal være iført træningstøj og indendørssko. Udendørssko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt

Børn

 • Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealer og omklædningsrum
 • Børn må kun opholde sig i sofaområdet, og under forudsætning af de ikke er til gene for andre
 • Man skal være fyldt 16 år for at træne i fitnesscentret
 • Babyer kan medbringes i lift og er udelukkende forælderens ansvar at passe på. Liften skal placeres, så den ikke er til gene for andre

Musik/mobil

 • Der må ikke benyttes højtalere til at spille anden musik end den der spilles i centret
 • Brug høretelefoner
 • Telefonsamtaler henvises til foyer eller udendørs

Doping

 • Fitnesscentret har samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark
 • Doping og brug af ulovlige præstationsfremmende midler accepteres ikke. Hvis du bliver testet positiv, vil du blive bortvist
 • Salg af doping i centret medfører politianmeldelse

Omklædningsfaciliteter

 • Der er adgang til bade- og toiletfaciliteter, som skal efterlades i ordentlig stand til den næste bruger
 • Du kan benytte skabene i omklædningsrummene. Din nøglebrik fungerer som nøgle til skabene. Hvis du glemmer hvilket skab, du har låst, kan du holde brikken op foran scanneren i omklædningsrummet og se hvilket skabsnummer, du har adgang til
 • Fitnesscentret er ikke ansvarlig for de ejendele, der opbevares i skabene. Skabene skal altid tømmes og efterlades ulåst efter træning

Åbningstider

 • Vores åbningstider skal overholdes og centret skal forlades ved lukketid

Medlemsbetingelser

Generelt

Ordensreglerne skal overholdes og personalets anvisninger skal altid efterkommes.

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre; heller ikke klippekort. Du har som medlem hos La Fit selv ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger. Databeskyttelseslovgivningen overholdes og du kan altid bede om, at få slettet dine oplysninger.

Nøglebrikken

Alle medlemmer skal købe en nøglebrik. Nøglebrikken er strengt personlig og må ikke udlånes. Nøglebrikken skal indlæses i skanneren ved indgangskarrusellen inden træningen påbegyndes. Hvis du mister eller beskadiger din nøglebrik, skal det straks meddeles til La Fit eller Informationen, som udsteder en ny nøglebrik mod betaling. Henvend dig altid i Informationen, hvis du har glemt din nøglebrik.

Abonnement

Ved oprettelse af abonnement skal betalingen tilmeldes automatisk korttræk via Nets. Registrering af betalingskort sker automatisk når betaling af abonnementet gennemføres online.

Pensionist-/tilknytningsabonnement skal købes personligt i Informationen ved dokumentation af pensionist/tilknytningsforhold. Efterfølgende skal et betalingskort registreres manuelt på brugerprofilen i medlemssystemet. Der ligger en vejledning til dette på hjemmesiden og i fysisk form i Informationen.

Ved oprettelse af abonnement betales en bindingsperiode på 2 måneder fra købsdato. Dit abonnement fornyes automatisk hver måned efter bindingsperiodens ophør. Fornyelsen sker dato til dato og ikke til den 1. i måneden, som tidligere abonnementer. Hvis du opretter abonnement d. 10. i en måned, fornyes abonnementet omkring d. 10. i måneden efter bindingsperiodens ophør og efterfølgende hver måned derfra.

Periodemedlemskab

Betaling sker online ved oprettelse af medlemskabet og varer for den periode, der er betalt for. Periodemedlemskab ophører automatisk, når perioden udløber.

Klippekort

Klippekort er gyldige i to år fra købsdato og kan bruges til selvtræning og tilmelding til holdtræning. Der trækkes ét klip holdtilmelding. Ved indgang i La Fit er klippet gyldigt i tre timer og du kan således forlade La Fit og gå ind igen inden for tre timer af første indgang, uden at blive trukket yderligere klip.

Opsigelse af medlemskab

Du kan opsige dit abonnement ved at fjerne dit betalingskort i medlemssystemet. Dette skal ske senest dagen før dit abonnement automatisk bliver fornyet.

Et periodemedlemskab og klippekort kan ikke opsiges.

Manglende betaling

Dit medlemskab og nøglebrik vil blive spærret, hvis du har et udestående, som ikke er blevet betalt. Nøglebrikken vil først kunne benyttes igen, når skyldigt beløb er betalt.

Dopingkontrol

Brug af doping er forbudt for ansatte, medlemmer og brugere af trænings- og fitnesscentret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter § 8 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og centret.

ADD kan på baggrund af denne samarbejdsaftale til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte, medlemmer og brugere, der er til stede i trænings- og fitnesscentret. Denne udføres i overensstemmelse med godkendte WADA-metoder og ADD’s til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol i trænings- og fitnesscentre.

ADD videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til trænings- og fitnesscentret og kan videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.

Sanktioner har gentagelsesvirkning i 10 år fra afgørelsesdatoen jf. § 8, stk. 4 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og trænings- og fitnesscentret.

De til enhver tid gældende ”Rettigheder og pligter” for personer indkaldt til dopingkontrol fremgår af ADD’s hjemmeside.

Brud på medlemsbetingelserne

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som fx doping, udlån af nøglebrik, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel adfærd, kan fitnesscentret til enhver tid afbryde nærværende aftale med øjeblikkelig virkning.

God træningsstil i La Fit

For at sikre, at alle får en god træningsoplevelse, bedes du følge disse anvisninger:

 • Rengør udstyr efter brug
 • Ryd op efter dig selv
 • Giv plads til andre, når det er muligt
 • Træn ikke i bare tæer eller bar overkrop
 • Telefonsamtaler henvises til foyeren
 • Frivægte skal have gulvkontakt, før de slippes

FAQ

Kan jeg sætte mit medlemskab på pause?

Nej. Men hvis du har et abonnement, kan du fjerne dit betalingskort fra din brugerprofil og dit medlemskab vil blive inaktivt efter næste betalingsdato. Når du ønsker at starte igen, skal du blot registrere dit betalingskort igen og dagen efter vil dit abonnement være fornyet og du kan genoptage din træning. Vi tager ikke gebyr for dette.

Hvordan fjerner/registrerer jeg mit betalingskort til mit abonnement?

Når du er logget ind i medlemssystemet finder du funktionen i menuen. Der ligger også en vejledning her på hjemmesiden.

Hvordan opsiger jeg mit medlemskab?

På din brugerprofil kan du fjerne dit betalingskort eller helt slette din profil.

Hvorfor kan jeg ikke logge ind i medlemssystemet?

Der kan være flere årsager til dette som kun administrator kan løse. Kontakt lafit@kff.kk.dk hvis du oplever problemer med at logge ind.

Personlig træner Maj W. Christensen (til højre)