Bellahøj Hallerne

Velkommen til Bellahøj Hallerne

Bellahøj Hallerne består af to idrætshaller, hvor der bl.a. kan spilles badminton, futsal, håndbold m.m.

Åbningstider

Bellahøj Hallerne
Bellahøjvej 1
Mandag

Lukket

Tirsdag - Fredag

15:00 - 23:00

Lørdag - Søndag

08:00 - 22:00

Mandag - Fredag

15:00 - 23:00

Lørdag - Søndag

08:00 - 22:00

Mandag - Fredag

07:00 - 15:00

Åbningstider Telefontider Selvbetjent
Mandag Lukket 15:00 - 23:00 07:00 - 15:00
Tirsdag - Fredag 15:00 - 23:00 15:00 - 23:00 07:00 - 15:00
Lørdag - Søndag 08:00 - 22:00 08:00 - 22:00 -

Ordensregler for Bellahøj Hallerne

Vis alle

Ordensregler for Bellahøj Hallerne

Bellahøj Hallerne ønsker, at alle brugere skal have en god oplevelse. Derfor skal alle efterleve ordensreglerne:

1. Opførsel

Respekter dine medbrugere. Det accepteres ikke, at du støjer eller generer andre brugere.

Du skal følge personalets anvisninger, ellers kan du blive bortvist.

Du må ikke:

Medbringe dyr eller cykler

Bruge skateboard, løbehjul, rulleskøjter og lignende

Bruge udendørs fodtøj eller fodtøj med mørke såler i haller og på baner

Ryge

2. Sikkerhed

Du må ikke blokere brand- og nødudgange. Du må selv tage ansvar for din færden på anlægget.

3. Hittegods

Glem ikke dine ting. Anlægget er ikke ansvarligt for tyveri eller tab af værdigenstande. Glemte ting opbevares i op til en måned, hvorefter det indleveres til politiets hittegodskontor.

4. Faciliteter

Du må gerne benytte hallens udstyr, men hvis du ødelægger noget, skal du selv betale.

Baneleje dækker 55 minutters aktivitet. Du står selv for opsætning og nedtagning af udstyr indenfor den bookede time. 

Vi yder ikke erstatning, hvis din bane eller andet ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt i vand, varme, el og lignende.

Du må ikke videreleje eller overdrage brugen af det lejede/lånte til andre, og du skal bruge det til det, som vi har aftalt.

Lokalet/hallen/banen må kun anvendes til det aftalte formål og må ikke bruges i strid med lovgivning og offentlige forskrifter.

5. Opslag

Nyheder, foreningsopslag, skilte m.v. må kun opsættes på anviste områder efter aftale med personalet.

De egentlige reklamerettigheder har vi. Det betyder, at du ikke kan reklamere eller tillade reklamering om anlægget uden en skriftlig aftale med os. Hvis du vil lave TV/radio eller film- og videooptagelser til kommerciel udnyttelse, skal vi også give tilladelse til dette inden.

6. Oprydning/affald

Du skal rydde op efter dig selv. Benyt venligst de opstillede affaldskurve og respekter anlæggets affaldssortering.

7. Mad- og drikkevarer

Det er ikke tilladt at indtage egne mad- og drikkevarer i hallerne.

Kontakt

Bellahøj Hallerne

Bellahøjvej 1

2700 Brønshøj

Kontaktperson

Vagttlf.: 21177054 (hverdage 15.00-23.00 og weekend 08.00-23.00)