Change language

Ordensregler

Grøndal MultiCenter ønsker, at alle brugere skal have en god oplevelse. Derfor skal alle efterleve ordensreglerne.

1.    Opførsel
Respekter dine medbrugere. Støjende og generende adfærd accepteres ikke.
Personalets anvisninger skal altid følges. Overholdes dette ikke, kan personalet uden varsel bortvise enkeltpersoner såvel som foreninger/klubber.
Du må ikke:
-    Medbringe dyr eller cykler.
-    Bruge skateboard, løbehjul, rulleskøjter og lign.
-    Bruge udendørs fodtøj i haller og på baner.
-    Ryge.
-    Bruge harpiks eller lignende.

2.    Sikkerhed
Alle brand- og nødudgange må aldrig blokeres. Al færden på anlægget sker på brugerens eget ansvar.

3.    Hittegods
Anlægget er ikke ansvarligt for tyveri eller tab af værdigenstande. Glemte ting opbevares i op til en måned, hvorefter det indleveres til politiets hittegodskontor.

4.    Faciliteter
Du er erstatningspligtig ved beskadigelse af anlæggets/hallens udstyr og faciliteter.
Du står selv for opsætning og nedtagning af udstyr indenfor den bookede træningstid.
Anlægget/hallen yder ikke erstatning, såfremt det lejede/lånte ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt i vand, varme, el og lign.
Lejer/bruger må ikke videreleje, herunder overdrage brugen af det lejede/lånte til andre.
Lokalet/hallen/banen må kun anvendes til det aftalte formål og må ikke bruges i strid med lovgivning og offentlige forskrifter.

5.    Opslag
Nyheder, reklamer, foreningsopslag, skilte m.v. må kun opsættes på anviste områder.
Udlejer er indehaver af samtlige reklamerettigheder på anlægget. Lejer må ikke foranstalte eller tillade reklamering om anlægget uden forudgående skriftlig aftale. TV/radio samt film- og videooptagelser til kommerciel udnyttelse må kun ske med udlejers skriftlige tilladelse.

6.    Oprydning/affald
Du skal rydde op efter dig selv. Benyt venligst de opstillede affaldskurve og respekter anlæggets affaldssortering.

7.    Mad- og drikkevarer
Det er ikke tilladt at indtage egne mad- og drikkevarer.