Change language

FAQ i forbindelse med genåbning af Grøndal MultiCenter

Det er igen muligt at leje udstyr i Informationen i centret, men vi opfordrer til, at man i videst muligt omfang selv medbringer udstyr. 

For at flest muligt kan bruge vores faciliteter vil vi i en overgangsperiode holde bade- og omklædningsfaciliteter lukkede. Du vil derfor skulle klæde om hjemmefra. Toiletter må kun benyttes, hvis man er inde for at dyrke en aktivitet. Husk at holde afstand og følge retningslinjerne på skiltningen.

 • Der kun er åbent for brug af frivægte og maskiner
 • Bade- og omklædningsfaciliteter er lukkede - du skal derfor klæde om hjemmefra
 • Der må ikke være ophold efter træning
 • Der er ingen holdtræning før august
 • Vis hensyn og hold afstand
 • Det er brugerens eget ansvar at afspritte maskiner før og efter brug

Ja, dog er mødelokale 1 begrænset til maksimalt 35 personer efter gældende retningslinjer (4 kvm. pr. person).

 

Ja, caféen har åbent og følger de gældende retningslinjer.

I Grøndal MultiCenter tager vi følgende tiltag for at du kan færdes sikkert således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion:

 • Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter
 • Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og stedets medarbejdere
 • Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler
 • Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres hver 5. time med vand og sæbe eller sprit
 • Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
 • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 beder vi dig ikke om at benytte stedet.