Change language

Brugerindflydelse i Grøndal MultiCenter

Brugerindflydelsen i Grøndal MultiCenter består af to niveauer - brugergrupper og en egentlig brugerbestyrelse. 

Brugergrupperne

Formålet med brugergrupperne er at skabe et rum for sparring med andre foreninger i forhold til ønsker til udvikling af faciliteter, forhold eller andet i Grøndal MultiCenter.
Det er her forslag og idéer kan drøftes og testes, inden de eventuelt bringes videre op til brugerbestyrelsen. Derudover er det også formålet at skabe et forum, hvor foreningerne kan etablere samarbejder på tværs. Det kan være i forhold til brug af en fælles facilitet, brug/lån af lokaler, redskaber og udstyr, afholdelse af mindre fælles events og lignende.

Brugerbestyrelsen

Hver brugergruppe skal én gang årligt vælge én repræsentant til brugerbestyrelsen samt en suppleant. Valg af repræsentant skal ske på et brugergruppemøde. Her har alle foreninger hver en stemme. Formålet for brugerbestyrelsen er aktivt - i samarbejde med den lokale ledelse - at deltage i drift og udvikling af Grøndal MultiCenter til gavn for idrætslige, kommunale, kulturelle eller andre almennyttige aktiviteter, samt kommercielle tiltag til gavn for centret.

Ved udlægning af kompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed, engagement og tilfredshed for brugerne.

Kim Nielsen - Formand - Repræsenterer boldspil

Finn Madsen - Repræsenterer dans og gymnastik

Ester Zivadinovic - Repræsenterer ketcher-, bat- og bordsport

Søren Sørensen - Repræsenterer handicapidræt

Mads Henriksen - Repræsenterer lejere

Kenneth Mørch  - Repræsenterer kampsport

Nete Kruuse Mikkelsen - Repræsenterer Idrætsudvikling/Grøndal MultiCenter