Change language

Medlemsbetingelser

Betingelser for medlemskab til La Fit Motion

Generelt
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Du har som medlem hos La Fit selv ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet.

Medlemschippen
Medlems nøglebrikken skal indlæses i kundecomputeren inden træningen påbegyndes. Hvis du mister eller beskadiger dit nøglebrik, skal det straks meddeles til La Fit, som udsteder en ny nøglebrik mod betaling. Hvis du glemmer din nøglebrik, vil du mod betaling kunne træne alligevel. Ved misbrug af nøglebrikken kan personalet bortvise kunden, og evt. tildele karantæne.

Kontant medlemskab
Betaling sker ved indgåelse af medlemskabet og varer for den periode der er betalt for. Det ophører automatisk, når perioden udløber.

Løbende medlemskaber
Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes PBS/Nets. Det kan du gøre i forbindelse med oprettelse og køb ag abb. På siden. 
Du kan opsige dit medlemskab ved at henvende dig personligt i vores center, eller sende en mail til KFFKPTeamkontorN-O@kff.kk.dk. Opsiges medlemskabet mellem den 1. og 14. i måneden, vil opsigelsen være gældende fra udgangen af den pågældende måned. Opsiges medlemskabet mellem den 15. til 31. vil opsigelsen først være gældende fra på løbende måned + 1 måned. 

Manglende betaling
Dit kort vil blive spærret, hvis din betaling ikke betales til tiden. Kortet vil først kunne benyttes igen, når skyldige beløb er betalt.

Bero/Pause
Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause mod betaling (50 kr.)- i op til 6 måneder ved personlig henvendelse i Informationen. Det er ikke muligt at sætte medlemskabet på pause efter udmeldelse. Er du i forvejen på pause, når du udmelder dig, afmelder du samtidig pauseperioden på udmeldingstidspunktet.
Dit medlemskab starter automatisk, når pauseperioden udløber.
Som PBS/Nets kunde, skal "bero" oprettes inden d. 14 i måneden, for at virke fra den 1. i næstkommende måned.

Tilmelding / afmelding af hold
Du kan til- og afmelde hold via kundecomputerne i centret eller på kk.halbooking.dk. Det er ikke muligt at til- og afmelde hold via telefonen. Afmeldingsfristen er senest 2 timer før holdstart. 

Personlig træning/Programlægning
Afbud til personlig træning skal ske senest 5 timer før det aftalte tidspunkt, ellers fratrækkes 1 klip på klippekortet. Ubrugte klip til personlig træning refunderes ikke.
Afbud til personlig programlægning/programopfølgning skal ske på telefon 8220 5720. Afmeldes programlægningen/programopfølgningen senere refunderes indbetalte beløb ikke. 

Doping
Som bruger af La Fit kan du blive udpeget til dopingkontrol af konsulenter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer, at du skal aflægge en urinprøve, inden du forlader vores fitnesscenter. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen eller testes du positiv, får du en dopingsag. Sanktionen er normalt udelukkelse i mindst 2 år fra La Fit samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD eller DFHO samt fr al træning/ledergerning under DIF, DGI og Firmaidrætten. Sanktionen omfatter desuden 4 års udelukkelse fra al konkurrence under DIF, der er omfattet af DIF og ADD's Nationale Antidopingregler. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

Brud på medlemsbetingelserne
I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, udlån af medlemskort, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel handling, kan fitnesscentret til enhver tid afbryde nærværende aftale med øjeblikkelig virkning.