Change language

Medlemsbetingelser

Betingelser for medlemskab til La Fit Motion

Generelt
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Du har som medlem hos La Fit selv ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet.

Medlemschippen
Medlemsnøglebrikken skal indlæses i skanneren ved karusellen inden træningen påbegyndes. Hvis du mister eller beskadiger dit nøglebrik, skal det straks meddeles til La Fit, som udsteder en ny nøglebrik mod betaling. Hvis du glemmer din nøglebrik, vil du mod betaling kunne træne alligevel. Henvend dig da i Informationen. Ved misbrug eller udlån af nøglebrikken kan personalet bortvise kunden, og evt. tildele karantæne.

Kontant medlemskab
Betaling sker ved indgåelse af medlemskabet og varer for den periode der er betalt for. Det ophører automatisk, når perioden udløber.

Løbende medlemskaber
Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes betalingen Nets. Det kan du gøre i forbindelse med oprettelse og køb af medlemskabet på kk.halbooking.dk ved at registrere dit betalingskort.
Du kan opsige dit medlemskab på din brugerprofil på kk.halbooking.dk, ved at henvende dig personligt i Informationen eller sende en mail med ønsket om opsigelse og dine medlemsoplysninger til lafit@kk.dk. Opsiges medlemskabet mellem den 1. og 14. i måneden, vil opsigelsen være gældende fra udgangen af den pågældende måned. Opsiges medlemskabet mellem den 15. til 31. vil opsigelsen først være gældende fra på løbende måned + 1 måned.

Manglende betaling
Dit medlemskab og nøglebrik vil blive spærret, hvis dit medlemskab ikke betales til tiden. Nøglebrikken vil først kunne benyttes igen, når skyldige beløb er betalt.

Bero/Pause
Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i bero mod betaling (50 kr.)- i op til 6 måneder. Du kan oprette et bero på din brugerprofil på kk.halbooking.dk eller ved personlig henvendelse i Informationen. Det er ikke muligt at sætte medlemskabet i bero efter opsigelse. Er medlemskabet i bero, når du opsiger medlemskabet, afmelder du samtidig beroperioden fra opsigelsestidspunktet.
Dit medlemskab starter automatisk, når beroperioden udløber.
Ved løbende medlemskab, skal bero oprettes inden d. 14 i måneden, for at virke fra den 1. i næstkommende måned.

Tilmelding / afmelding af hold
Du kan til- og afmelde hold via kundecomputerne i centret eller på kk.halbooking.dk. Det er ikke muligt at til- og afmelde hold via telefon. Du kan melde dig til hold op til 14 dage ud i fremtiden. Afmeldingsfristen er senest 2 timer før holdstart.

Personlig træning/Programlægning
Afbud til personlig træning skal ske senest 5 timer før det aftalte tidspunkt, ellers fratrækkes 1 klip på klippekortet. Afbud til personlig programlægning/programopfølgning skal ske på telefon 8220 5720. Afmeldes programlægningen/programopfølgningen senere refunderes indbetalte beløb ikke. Ubrugte klip til personlig træning refunderes ikke.

Doping
Som bruger af La Fit kan du blive udpeget til dopingkontrol af konsulenter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer, at du skal aflægge en urinprøve, inden du forlader vores fitnesscenter. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen eller testes du positiv, får du en dopingsag. Sanktionen er normalt udelukkelse i mindst 2 år fra La Fit samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD eller DFHO, samt fra al træning/ledergerning under DIF, DGI og Firmaidrætten. Sanktionen omfatter desuden 4 års udelukkelse fra al konkurrence under DIF, der er omfattet af DIF og ADD's Nationale Antidopingregler. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

Brud på medlemsbetingelserne
I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, udlån af medlemskort, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel handling, kan fitnesscentret til enhver tid afbryde nærværende aftale med øjeblikkelig virkning.