Change language

Genåbning af Grøndal MultiCenter

 • Foto: Heidi Frantzen
Grøndal MultiCenter er genåbnet med en række forholdsregler for at alle kan færdes trygt og sikkert. Læs mere om genåbningen her.

Velkommen tilbage

For at flest muligt kan bruge vores faciliteter vil vi i en overgangsperiode holde bade- og omklædningsfaciliteter lukkede. Du vil derfor skulle klæde om hjemmefra.

Der er en begrænsning på, hvor mange personer, der må benytte faciliteterne samtidig. Maksimum antal fremgår i det enkelte lokale.

Bemærk:​

 • Omklædning og badefaciliteter er foreløbigt lukkede (dette er kun midlertidigt, og vi arbejder på at komme tilbage til normaltilstand igen så hurtigt som overhovedet muligt)
 • La Fit åbner først fra torsdag den 11. juni (kun brug af maskiner og frivægte - herudover ingen ophold efter træning og man har som bruger selv ansvaret for at afspritte før og efter brug af maskiner)
 • Holdtræning i La Fit genoptages først til august
 • Det er muligt at leje udstyr, men vi opfordrer til, at man i videst muligt omfang selv medbringer udstyr
 • Legeland og floating er fortsat lukket
 • Vis hensyn og hold afstand
 • Vi henstiller til, at du er opmærksom på og følger retningslinjer samt skiltningen i centret

Det gør vi for at formindske risiko for smittespredning

I Grøndal MultiCenter tager vi følgende tiltag for at du kan færdes sikkert således at vi formindsker risiko for smittesprednig af Covid-19.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion:

 • Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter
 • Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og stedets medarbejdere
 • Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler
 • Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres hver 5. time med vand og sæbe eller sprit
 • Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask
 • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 beder vi dig ikke om at benytte stedet

FAQ

Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål her i forbindelse med genåbning af Grøndal MultiCenter.